Zrywka

cięzkie warunki pracy
cięzkie warunki pracy
Skider podczas zrywki realizowanej w trudnych warunkach terenowych
układanie stosu drewnazrywka surowca tartacznego
cięzkie warunki pracy
NORCAR Zrywka drewna stosowegoForwarder NORCAR 490Zrywka drewna combiskiderem LKTCombiskider LKT 82CZrywka drewna skiderem LKTZrywka drewna za pomocą LKT 82CZrywka drewna LKTCombiskider LKT zrywający dłużyceForwarder NORCAR 490 układający mygłę.
©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)