Zagospodarowanie

1. Wykonujemy grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną (siatkami leśnymi o różnej wysokości i gęstości)

2. Indywidualne zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną

  • palikowanie modrzewia
  • pakułowanie jodły
  • smarowanie repelentami pędu głównego sosny, buka, dębu i innych

3. Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne.

4. Próbne poszukiwania owadów w ściole.

5. Wykonywanie oprysków chemicznych przeciw chwastom i szkodnikom owadzim.

6. Budowa urządzeń infrastruktury leśnej:

  • miejsca rekreacji, schrony, ławki
  • paśniki dla zwierzyny, lizawki
  • ambony myśliwskie, zwyżki
  • tablice informacyjne, znaki
  • mostki, kładki, umacnianie przyczółków, udrażnianie rowów melioracyjnych

Obrazki na tej stronie:

Zakład Usług Leśnych i Remontowych

mgr inż. Leon Tychowski

telefon 604 979 153 email

©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)