Zmiana sposobu użytkowania gruntów z leśnych na inny rodzaj (budownictwo, inwestycje przemysłowe, nitki wodociągów i gazociągów):

  • ścinka drzew,
  • formowanie koron drzew pozostających,
  • rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
  • karczowanie karpiny z gleby,
  • zdjęcie biologicznie żywej warstwy gleby.

Zakład Usług Leśnych i Remontowych

mgr inż. Leon Tychowski

telefon 604 979 153 email

©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)