Pozyskanie

pozyskane drewno przez Miniharvestera
pozyskane drewno przez Miniharvestera
Miniharvester w lesieMiniharvester w trakcie prac leśnych
pozyskane drewno przez Miniharvestera
trzebież trzeciej klasy Miniharvesteremcięcie kopalniakaMiniharvester w trakcie prac leśnychMiniharvesterścinka drzewa Miniharvesteremścinka drzewa Miniharvesteremcięcie na stosy 2,5 metrowe cięcie na stosy 2,5 metrowe kładzenie drzewa po ścince
©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)