Pozyskanie

Miniharvester w trakcie prac leśnych
Miniharvester w trakcie prac leśnych
trzebież 3 klasy do 40cm średnicy drzewa
Miniharvester w lesieMiniharvester w trakcie prac leśnychpozyskane drewno przez Miniharvesteratrzebież trzeciej klasy Miniharvesteremcięcie kopalniaka
Miniharvester w trakcie prac leśnych
Miniharvesterścinka drzewa Miniharvesteremścinka drzewa Miniharvesteremcięcie na stosy 2,5 metrowe cięcie na stosy 2,5 metrowe kładzenie drzewa po ścince
©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)