ECO-LEX

Nasza oferta obejmuje:

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • inwentaryzacje zieleni
 • dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń na gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • przeglądy ekologiczne

Realizujemy również prace studialne i planistyczne z zakresu ochrony środowiska:

 • opracowania ekofizjograficzne
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • programy ochrony środowiska
 • plany gospodarki odpadami
 • sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami
 • raporty z wykonania programów ochrony środowiska

Więcej na: ECO-LEX

©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)