Usługi leśne
Zakład Usług Leśnych i Remontowych z siedzibą w Lublińcu rozpoczął działalność w 1992 roku. Założycielem i właścicielem jest Leon Tychowski - absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. W chwili obecnej ZUL zatrudnia 30-osobową wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników stałych. Firma jest ponadto członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. Nieprzerwanie od 1992 r. wykonuje kompleksowe usługi leśne w zakresie:

W roku 2006 w wyniku przeprowadzonej procedury audytorskiej nasz ZUL uzyskał licencję na usługi leśne w następujących działach gospodarki leśnej:

 • hodowla lasu
 • ochrona lasu
 • ochrona p.poż.
 • pozyskanie i zrywka drewna

W maju 2007 roku z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych właściciel firmy otrzymał Kordelasa Leśnika Polskiego, tj. wyróżnienie dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej.

Wszystkie zadania wykonujemy własnym, specjalistycznym sprzętem:

 • COMBI Skinder LKT-82C
 • Forworder Norcar 490
 • Pilarki, pilarki na wysięgnikach, wykaszarki
 • Wiertnica
 • Korowarka Posh
 • Ciągniki rolnicze
 • harwester trzebieżowy Fao-Far + głowica Arbro

ZULiR współpracuje z 25 mniejszymi firmami wykonującymi usługi leśne o podobnym charakterze.

Zakład Usług Leśnych i Remontowych

mgr inż. Leon Tychowski

telefon 604 979 153 email

zdjęcia
Kordelas Leśnika Polskiego Licencja na wykonywanie transportu Licencja firmy leśnej
pliki
JPG Wyróżnienia 843KB (2008-01-07)
JPG Wyróżnienia 262KB (2007-12-13)
JPG Wyróżnienia 1254KB (2007-12-13)
©2007 Marcin Piesiak, Adam Krych (foto)